Statistični podatki v letu 2020, ki smo jih skupaj ustvarili. Niso ravno  spodbudni, a prepričani smo, da bo leto 2021 veliko boljše.

  • Krsti

Krstili smo 19 dečkov in 15 deklic, skupaj 34 novokrščencev. Od tega je bilo 12 zakonskih in 22 nezakonskih. Vsem staršem želimo, da bi bili blagoslov za otroke in otroci njim v srečo.

  • Sv. birma

Zakrament sv. birme je prejel eden odrasel.

  • Poroke

Imeli smo samo eno poroko.

  • Pogrebi

K večnemu počitku smo položili 20 moških in 27 žensk, skupaj torej 47 umrlih faranov. Sprevidenih je bilo 15 in 32 nesprevidenih. V slučaju, da nekoga odpeljete v bolnico pokličite duhovnika na telefon 041 260 724 in bo prišel duhovnik, ali pa pokličite domačo župnijo.

  • Obhajila

Obhajil je polovico manj kot prejšnja leta in sicer 15.000.

  • Verski tisk

Družino ima naročeno 12 naročnikov 8 izvodov imamo v prosti prodaji. Za Ognjišče imamo naročenih 25 izvodov. Vabimo nove naročnike. Do konca januarja je treba poravnati naročnino.

  • Za kroniko

Letošnje leto je bilo skromno po dogodkih. Obnovili smo križ pri Janžu in kapelo Lurške M.B. na Dravinjskem Vrhu. Na pročelju cerkve na Selah je blagoslovljen reljef sv. Cirila in Metoda in prenovljen prezbiterij. Največji dogodek pa je imenovanje p. dr. Martina Kmetca za nadškofa v Izmirju. Škofovsko posvečenje bo prejel 2. februarja. Čestitamo.