Prijave:
Vpis je obvezen, posebej za prvi razred, saj o teh otrocih ni nobenih podatkov, sami pa jih niso zmožni posredovati. Pri vpisu dobijo izjavo s katero starši dovoljujejo, da otrok v času verouka izbiva iz šole. Brez tega otroci ne morejo k verouku. Čim prej je treba otroke prijaviti.
Maske:
če bodo obvezne v šoli, bodo tudi pri verouku.
Katekizmi:
delovne zvezke morajo imeti vsi veroučenci, knjige pa si lahko sposodijo, prinesti jih morajo k prvi uri.
Prispevek za gretje in katehistinjo
20,00 Eur. Bo tudi letos, najboljše, da starši poravnajo pri vpisu.


Otroci se moralnosti, prijaznosti in spodobnosti ne naučijo na nič bolj magičen način kot matematike, angleščine ali fizike. V spodobnega in odgovornega človeka dozorijo tako, da posnemajo odrasle, predvsem tiste pogumne starše, ki imajo svoja načela ter vrednote in ki pokončno stojijo za tistim, v kar verjamejo.

Dragi starši, pomagajte vašim otrokom, da bodo verouk postavili pred druge šolske prostovoljne dejavnosti.


Urnik verouka 2021-2022 - VIDEM

ura PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
7:35 - 8:20

3.B (p. Tarzicij)
5.B (kat. Lea)

6.A (kat. Lea) 9 - fantje (p. Klemen)   4.A (p. Tarzicij)
6.B (kat. Lea)
8:30 - 9:15 8 - fantje (kat. Lea) 7 - fantje (kat. Lea)      
9:20 - 10:05          
10:25 - 11:10          
11:15 - 12:00          

12:05 - 12:50

        3.A (p. Tarzicij)
9 - dek. (p. Klemen)
12:55 - 13:40 8 - dekleta (p. Klemen)     4.B (p. Klemen) 5.A (p. Klemen)
13:55 - 14:40   7 - dek. (p. Klemen)      
14:55 - 15:40          
16:00 - 16:45   1.A (kat. Lea)   2.B (kat. Lea)  
17:00 - 17:45   2.A (kat. Lea)      

Mladi vabljeni na skupna mladinska srečanja na Vidmu.


Urnik verouka 2021-2022 - SELA

razred PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1. 14:00    
2.     13:50  
3.   14:00      
4.

13:15

       
5. 13:15      

ZELO PRIPOROČAMO

 • Otroško veroučno revijo MAVRICA.
 • Višjim razredom veroučencev (6.- 9. r.), mladini in študentom priporočamo OGNJIŠČE.
 • da se otroci vključijo v katero od skupin, ki jih imamo pri nas:
  * FRANČIŠKOVI OTROCI
  Otroci se zbirajo dvakrat na mesec ob sobotah. Imajo različne delavnice, predvsem pa spoznavajo sv. Frančiška. Veselja, petja, igre ne manjka. Vodijo jih dobre animatorke.
  * MLADINSKA SKUPINA
  Obravnavajo različne mladinske tematike, v okviru skupine deluje tudi mladinski mešani pevski zbor.