MAŠNI NAMENI

27.

Nedelja

1. ADVENTNA

KARITAS CL- A

6.30 za vse žive in pokojne farane

8.00 za + Emo Stopinšek – obl., 2 Martina Stopinšek in pok. Muršek

10.00 za +Roka Serdinška

10.00 Sela za +Franca Repca – obl.

28.

Ponedeljek

Katarina Laboure, red

18.00 za + sina in brata Marjana Fostnariča ( ob 50. obl. rojstva)

18.00 za + za domovino

11.00 za + Julijano Božičko (pogrebna)

29.

Torek

Saturnin, muč.

7.00 za dober namen in zdravje

7.00 za zdravje in na čast Materi Božji

30.

Sreda

Andrej, ap

18.00 za Franca Drevenška – obl.

18.00 za + sobrate in dobrotnike našega reda

1.

I. Četrtek

Eligij, škof

Marija Klementina

7.00 za + Marijo Vidovič

7.00 za + sobrate in dobrotnike našega reda

2.

I. Petek

Silverij, pp,

18.00 za + Marijo Cafuta – obl., in mamo Terezijo

8.30 Sela za domovino

3.

I.Sobota

Frančišek Ksaver, red

7.00 za + Silvo Petek, vse  + Petek in Jožefa Muršek

12.30 v zahvalo in za zdravje ob 50 letnici poroke

8.30 Sela za+ Franca - obl., in Jožefo Sitar

4

Nedelja

2.. ADVENTNA

KARITAS CL- A

6.30 za vse žive in pokojne farane

8.00 za + Marijo Podgoršek – obl., Antona Podgoršek pokojno Julijano Zavec, Jakoba in Apolonijo Šic

10.00 za +Rudolfa Štelcerja- obl. Anico in vse pokojne

10.00 Sela za +starše Cebek, Antona in Antona in Ano , brata Cirila in sestro Ivanko


misel:

Življenje je kot vožnja s kolesom. Da bi ohranil ravnotežje, se moraš premikati
ALBERT EINSTEIN

DOBRO JE VEDETI

·       Sv. Miklavž
Znamke za sv. Miklavža so po 10€, ker jih je potrebno že prilepiti, se že nabirajo v pisarni, v zakristiji in po sv. maši. Ne odlašajte, ker moramo vedeti število otrok.
Zadnje dneve ne bomo več sprejemali. Miklavž pride v ponedeljek ob 16.00, 5. dec v občinsko dvorano.

·       MARIJANSKI  KOLEDAR IN DRUŽINSKA PRATIKA Dobite v zakristiji.

·       ADVENTNI ČAS Otroci bodo pri verouku dobili Adventni koledar, ki vabi otroke k dobrodelnosti za  lačne otroke…Blagoslov adventih venčkov bo danes  pri vseh mašah. Pred mašo jih prinesite pred oltar. Ob blagoslovljenih venčkih naj bi se zbirali otroci in družina…

·       NEDELJA KARITAS
Današnja nabirka je za škofijsko in našo Karitas. Hvala za pakete ,ki ste jih prinesli za našo ŽK

·      PRVI DNEVI V MESECU
Priporočamo, da v prvih dnevih pridete k molitvi za duh. poklice im za družine. V petek
po večerni maši molitvena ura za duh. poklice.
Obisk bolnikov bo pred božičem.

·      DOHODNINA
Po novem lahko tisti, ki ste obvezani za dohodnino nakažete 1% dohodnine  za svojo župnijo: Župnija sv. Vida z davčno številko. Pošljete na FURS, ali oddate v zakristiji ali pisarni in bomo skupaj odposlali.

·       ZAHVALA
Za nami so volitve. Zahvaljujemo se dosedanjemu županu g Branku Mariniči za lepo sodelovanje in povezanost z župnijo. Novemu županu g. Branetu Koledniku pa čestitamo k izvolitvi in želimo, da bi skupaj delali za naše občane in župljane.

·       VERSKI TISK
Tokrat je poleg Družine tudi mesečnik Ognjišče. Prosimo naročnike Ognjišča, da vzamejo, nekaj izvodov pa je tudi v prodaji.

·       RAJNI
Umrla je JULIJANA BOŽIČKO iz Zg. Pristave 42. Molitev zanjo bo danes ob 17h na Selah.
Pogreb bo jutri v ponedeljek ob 11h.