MAŠNI NAMENI

16.05.

NEDELJA

7. velikonočna

08.00 za + Jožefa Šeruga

Facebook 09.00 za farane

10.00 za + Franca Bratuška

Sela 10.00 za + Justino, obl. Janeza, Marjana Maroha, st. Pšajd, Maksa in sor.

17.05.

PONEDELJEK

Sv. Pashal Bajlonski

08.00 za + Darinko Cimerman

19.00 za + Angelo Mohorko, 30.dan

18.05.

TOREK

Sv. Feliks Katališki, red.

08.00 za + Štefanijo Forstnerič

19.00 za + Ivano in Alojza Horvata in sor.

19.05.

SREDA

Sv. Krispin Viterbski, red.

08.00 za + Vincenca Maroha, obl. ter Julijano Maroh

19.00 za + Ano Štrucl, 30. dan

20.05.

ČETRTEK

Sv. Bernardin Sienski, duh.

08.00 za + Dragico Valent

19.00 za + Štefana Vidoviča

21.05.

PETEK

Bl. Hiačint, duh.

08.00 za + Danico Mlakar

19.00 za + Janeza Sakelška

22.05.

SOBOTA

Sv. Marjeta Kasijska, red.

08.00 za + Viktorja Milošiča

Sela 08.30 po namenu darovalca

19.00 za + Jožefa Šeruga

23.05.

NEDELJA

BIINKOŠTI

08.00 za + Marijo Golob, 8.dan

Facebook 09.00 za farane

10.00 za + Janeza, Katico in Marico Flajs

Sela 10.00 za + Slavico, obl. Maksa in Štefana Sakleška

 

DOBRO JE VEDETI

 • ŠMARNICE
  Šmarnice lahko zdaj obiskujete, saj je dovoljeno 50 ljudi. Šmarnice imamo ob 8h in 19h. Za prvoobhajance so obvezne in zaenkrat ta teden vsak drugi dan: A raz., v ponedeljek ob 10h, torek B raz. itd. Tudi drugi otroci in odrsali lepo vabljeni
  4. raz. ima odslej reden verouk in sicer B raz v petek ob 7,30 in A raz ob 12.45.
 • FD SV. VIDA
  ima v sredo redno srečanje po šmarnicah. Gost večera bo p. Janez Šamperl, ki bo predstavil svoj film o Asisiju. Vabljeni tudi novi bratje in sestre. Srečanje bo v Domu.
 • ZAKONSKA SKUPINA SV. FRANČIŠKA
  ima srečanje v petek ob 20h.
 • PRVO OBHAJILO
  Bila so različna mnenja: eni so bili za september. Odločeno je, da bo prvo obhajilo 30. maja. Zaradi številčne omejitve bo obhajilo v dveh etapah in sicer:
  B raz. ob 7.30 in A ob 9.30 uri. Starši so se obvezali, da bodo otroke dobro pripravili za sv. spoved.
 • VEROUK
  3 in 4 razred ima verouk po urniku v živo, ostali razredi po ustaljenem redu od doma.
 • UREDITEV VRTA IN PARKA
  Avgustovska ujma nam je naredila veliko škode. Skoraj vse smreke so bile uničene. Nadomestili smo jih z lipami, ki nudijo dobro senco in dajejo delo čebelam. Delo je opravljeno na stroške samostana.
 • ČIŠČENJE CERKVE
  Za čiščenje in krašenje cerkve v mesecu aprilu hvala vernikom iz Lancove vasi.
  Za čiščenje in krašenje cerkve v mesecu maju poskrbijo verniki iz Jurovc.
 • VERSKI TISK
  Družina, Ognjišče
  je na voljo v preddverju cerkve. Vzemite še za katerega soseda ali prijatelja.
  Na razpolago je Družina, Ognjišče, Mavrica, Misijonska obzorja, Brat Frančišek, ...
  Naročnike družine prosimo, da vzamejo tudi za nazaj.
  Odslej imajo vsi naročniki Družine in Ognjišča napisana imena. Vsak naročnik vzame svojega.
 • RAJNI
  + Marija Golob iz Zagrebške 99. Zelo redna obiskovalka nedeljski maš.

OZNANILA SV. DRUŽINA / SELA

7. VELIKONOČNA NEDELJA – 16. 5. 2021

 • Med Gospodovim vnebohodom in binkoštmi smo. Naj nas obljubljeni Tolažnik sv. Duh obišče in opogumlja na naši poti skozi življenje.
 • Nemesto šmarnic smo veroukarje 3x povabili k šmarnicam po razredih, po dva razreda skupaj. Obiska v prvem tednu skorajda ni bilo nobenega. V tem tednu je ob 17hna vrsti drugikrog. V pon. 17. maja 1. in 2. r., v tor. pa 4. in 5. r. Veroukarji prinesite k šmarnicam veroučne zvezke z domačimi nalogami; to bo letos edina oprijemljiva stvar, zaradi katere bomo lahko napisali veroučna spričevala.
 • S prvoobhajanci se pripravljamo na slovesnost prvega sv. obhajila, ki bo 6. 6. in imamo redni verouk v torek ob 13.30h. Starši prvoobhajancev pa v petek 21. tega meseca ob 17h vabljeni na srečanje in pripravo na prvoobhajilno slovesnost.
 • Včeraj smo imeli pri nas blagoslov motorjev in štirikolesnikov, danes teden – na binkoštno nedeljo pa bo po maši blagoslov traktorjev in drugih delovnih strojev. Traktoristi, kombajnisti,… pripeljite se s svojimi delovnimi stroji in skupaj molimo za blagoslov pri našem delu.
 • Ostala župnijska oznanila so zgoraj in jih lahko tam pogledate.
 • Veroukarji – liturgični listki