Novi predsednik Slovenske škofovske konference je ljubljanski nadškof metropolit msgr. dr. Anton Stres, podpredsednik pa je mariborski nadškof metropolit, msgr. dr. Franc Kramberger.

Novi predsednik in podpredsednik sta bila izvoljena na 52. redni seji Slovenske škofovske konference, ki je potekala v ponedeljek, 11. januarja 2010, v prostorih Zavoda sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano. Po papeževem sprejemu odpovedi službe ljubljanskega nadškofa in predsednika SŠK msgr. Alojza Urana, so škofje v skladu s statutom SŠK volili novo vodstvo SŠK.

Izjava novega predsednika SŠK ljubljanskega nadškofa metropolita msgr. dr. Antona Stresa

V skladu s statutom SŠK je bilo potrebno potem, ko je sveti oče sprejel odpoved dosedanjega ljubljanskega nadškofa metropolita msgr. Alojza Urana, izbrati tudi novega predsednika SŠK. Ta služba je bila danes zaupana meni kot dosedanjemu podpredsedniku SŠK in novemu ljubljanskemu nadškofu.

Ob tej priložnosti se zahvaljujem dosedanjemu predsedniku msgr. Alojzu Uranu za požrtvovalno in uspešno vodenje SŠK. V letih njegovega predsedovanja je SŠK sprejela nekaj pomembnih in pogumnih odločitev, ki jih bomo člani SŠK v bližnji prihodnosti tudi uresničevali.

Na domačem pastoralnem področju bomo še naprej pospeševali uresničevanje smernic Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem oz. sinode, med katerimi sta neposredno pred nami evharistični kongres in začetek delovanja Fakultete za poslovne vede v okviru Katoliškega inštituta kot zametka bodoče katoliške univerze. Od treh stebrov delovanja Katoliške Cerkve v svetu in pri nas (oznanjevanje evangelija, bogoslužje in dejavna ljubezen do bližnjega) sta ustanovitev katoliškega višjega šolstva in utrjevanje osebne vernosti s poglobljenim odnosom do zakramenta svete evharistije, še posebej do nedeljske svete maše dva konkretna pastoralna podviga, ki na poseben način uresničujeta nalogo oznanjevanja in nalogo bogoslužja. Letošnjemu letu priprave na evharistični kongres in evharističnemu shodu 13. junija na stadionu v Celju bo zato kot najbolj naravno nadaljevanje sledilo pastoralno leto, ki bo posvečeno dobrodelnosti, solidarnosti in družbeni pravičnosti med nami. Jezusova ljubezen do nas vseh, ki jo na čisto poseben način slavimo in obhajamo pri sveti maši, nas usmerja v svet, da jo oznanjamo in zanjo pričujemo z dejavno ljubeznijo do bližnjega.

Vzporedno s temi nalogami na domačem pastoralnem področju bo Cerkev v Sloveniji kakor do sedaj tudi naprej dejavno vključena v prizadevanja Katoliške Cerkve v Evropi in v svetu v prizadevanju za novo evangelizacijo ter boju proti revščini, teptanju človekovih pravic in onesnaževanju okolja.

Skupaj z vsemi drugimi slovenskimi škofi, ki sestavljamo SŠK, želim pospeševati in krepiti medsebojno sodelovanje na teh in vseh drugih ravneh cerkvenega življenja, kakor tudi dialog in sodelovanje z drugimi krščanskimi Cerkvami, pripadniki drugih svetovnih verstev in z vsemi ljudmi v naši družbi in državi.

msgr. dr. Anton Stres, ljubljanski nadškof metropolit, predsednik SŠK


vir: www.rkc.si


{jwpics cat_1;7}