V Cerkvi na Slovenskem bo v nedeljo, 31. januarja 2010, enaindvajseta nedelja Svetega pisma. Letos bo dogodek zaznamovan z letom duhovništva v vesoljni Cerkvi in letom evharistije v Cerkvi na Slovenskem.

Slovensko biblično gibanje (SBG), ki v Cerkvi na Slovenskem deluje od oktobra 1993, vsako leto pripravlja vsebinske poudarke in pripomočke za svetopisemsko nedeljo. Župnije so za svetopisemsko nedeljo prejele plakat, ki je letos uglašen na temo leta duhovništva in leta evharistije. Plakat želi predstaviti vzajemnost Božjega in človeškega, ki se posebej izraža v povezanosti duhovništva in evharistije. Konstitucija o svetem bogoslužju (čl. 7) 2. vatikanskega cerkvenega zbora (1962–1965) pravi, da je Kristus pri daritvi sv. maše navzoč v duhovnikovi osebi. On, navzoč pod evharističnima podobama kruha in vina pri sv. daritvi, je na plakatu v podobi kruha jasno v ospredju, duhovnik pa je viden le kot obris v smislu: »On mora rasti, jaz pa se manjšati« (Jn 3,30). Roke, ki so neposredno povezane s hostijo in zato dobro vidne, bi lahko imenovali kot orodje: »Jezus preko duhovnikovih rok vrši dobra dela, in tudi vsi smo poklicani, da bi bili orodje v Božjih rokah« (Gregor Vidic, soavtor plakata).

Predstavniki Slovenskega bibličnega gibanja si prizadevajo, da bi čim širši krog ljudi seznanili z vsebino Svetega pisma in jih uvajali v branje knjige knjig. Gibanje povezuje biblične skupine, ki jih je v Sloveniji okrog 200. Spodbuja nastajanje novih skupin in jim pomaga pri delu, prireja tečaje, razstave, predavanja, spodbuja in oblikuje praznovanje nedelje Svetega pisma, poglablja skupinsko in osebno delo s Svetim pismom ter izdaja biblično revijo z naslovom Božja beseda danes.


vir: www.rkc.si


{jwpics cat_1;7}