V nedeljo 21.2.2010 bodo po vseh župnijah v Sloveniji potekali izbori za člane župnijskega pastoralnega sveta.

Pravico voliti ima vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja (birmo).

Pravico biti izbran ali izvoljen ima vsak, ki izpolnjuje pogoje: je v polnem občestvu s katoliško Cerkvijo, ter ga odlikuje trdna vera, naravno življenje. Nihče nikomur pravice ne jemlje. Tisti, ki živijo v izven zakonski skupnosti (tudi vdovci) ali jih ne odlikuje moralno življenje, se sami izločijo. Četudi so izvoljeni ne morejo biti potrjeni, dokler ovira traja.
Število članov ŽPS
. Po Statutu naj ŽPS šteje od 7 do 25 članov.
Člani po službi
: župnik, župnik sodelavec, kaplan, ključarji (Pernek Dušan, Viličnjak Ivan, Pukšič Maks).
Zastopniki skupin
: Karitas, FD, pevski zbor, zakonski skupini, mladina.

Volilne listke smo delili v nedeljo 14. februarja 2010 in jih prinesete v nedeljo 21. februarja 2010.
V nedeljo 21. februarja 2010, pa bo možno pri mašah direktno voliti.
Način volitev:
odprta lista – pomeni, da lahko volite svojega kandidata ali pa zaokrožite določeno število izmed navedenih kandidatov.

Predlagani s strani vernikov:

VIDEM (obkroži se 1 član)

1. ČEH Alojz, Videm 24c
2. KOZEL Jože, Videm 5b
3. LENART Jožica, Videm 4a
4. SITAR Liljana, Videm 11
5. ŠILAK Danica, Videm 56

HALOZE (obkrožita se 2 člana) Dravci, Dravinjski Vrh, Majski Vrh, Ljubstava, Soviče, Vareja

1. FUREK Marjan, Dravinjski Vrh 1b
2. HORVAT Dušan, Dravci 11
3. OVČAR Darija, Majski Vrh 29a
4. ROZINGER Terezija, Dravinjski Vrh 40
5. TOPOLOVEC Blaž, Ljubstava 39
6. ZEMLJAK Anton, Dravinjski Vrh 10

ŠTURMOVCI (obkroži se 1 član)

1. HRGA Ana, Šturmovci 20
2. ROPIČ Milena, Šturmovci 27a
3. VINKO Marinka, Šturmovci 4

POBREŽJE (obkrožita se 2 člana)

1. FLAJS Marica, Pobrežje 88a
2. GOLOB Mimica, Pobrežje 126
3. HAMERŠAK Silva, Pobrežje 3
4. HORVAT Anton, Pobrežje 40a
5. PETEK Vinko, Pobrežje 151
6. VIDOVIČ Marjan, Pobrežje 36

TRŽEC, JUROVCI (obkroži se 1 član)

1. BURG Milena, Tržec 42
2. FORSTNERIČ Majda, Tržec 14
3. HABJANIČ Franc, Jurovci 2
4. MOHORKO Marjan, Jurovci 6
5. MURŠEK Jože, Jurovci 5
6. TRAFELA Franc, Tržec 45

LANCOVA VAS (obkroži se 1 član)

1. KMETEC Marjeta, Lancova vas 31
2. MURKO Tatjana, Lancova vas 66a
3. SITAR Irena, Lancova vas 80
4. ŠKRABL Vlado, Lancova vas 30
5. VIDOVIČ Martin, Lancova vas 53
6. ZAVEC Franc, Lancova vas 13a

SELSKA CESTA, SODNICE, SUHA VEJA, TURNIŠKA CESTA, ZAGREBŠKA CESTA (obkroži se 1 član)

1. KODERMAN Janko, Zagrebška cesta 112
2. SAMEC Alojz, Zagrebška cesta 116

BARISLOVCI, SELA, TRNOVEC (obkroži se 1 član)

1. KAUČEVIČ Antonija, Barislovci 10b
2. MESARIČ Danilo, Sela 6
3. MURKO Rozika, Sela 10
4. PERŠUH Anton, Trnovec 4
5. PETROVIČ Alenka, Trnovec 15

ZGORNJA PRISTAVA, POPOVCI (obkroži se 1 član)

1. HEBAR Zofija, Zgornja Pristava 35
2. MUZEK Janko, Zgornja Pristava 9
3. STRAMIČ Štefka, Zgornja Pristava 4a
4. VINKO Janko, Popovci 10

 

Molitev v pripravi na izbor članov župnijskega pastoralnega sveta.

Nebeški Oče, tvoj Sin nam naroča:

Pojdite tudi vi v moj vinograd; daj nam duha modrosti, da se bomo velikodušno odzvali delu v župniji in izbrali primerne člane župnijskega pastoralnega sveta, ki bodo v našem imenu in z našo pomočjo sodelovali z duhovniki v dušnem pastirstvu in uresničevanju smernic vseslovenske sinode. To te prosimo v svetem jubilejnem letu po priprošnji Device Marije in blaženega Antona Martina Slomška.

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Amen.