Tudi v naši župniji so 21. februarja potekale volitve ŽPS. Zapisnik o izidu izvoljenih kandidatov je po nedeljskih končanih volitvah naredila od ŽPS določena volilna komisija. Slovesna proglasitev s škofovim imenovanjem bo na 4. velikonočno nedeljo. Vsem dosedanjim članom se lepo zahvaljujemo za opravljeno delo in požrtvovalnost, novoizvoljenim pa želimo veliko blagoslova in modrosti.

Člani po službi

p. Tarzicij Kolenko - Župnik moderator
p. Slavko Stermšek - Župnik sodelavec
p. Cristian Balint - Kaplan
Pernek Dušan - Cerkveni ključar
Pukšič Maks - Cerkveni ključar
Viličnjak Ivan - Cerkveni ključar

Zastopniki skupin

Horvat Tonček - Frančiškova družina
Galun Nada - Župnijska Karitas
Planteu Darinka - Župnijski mešani pevski zbor
Muzek Franc - Molitvena skupina
Sitar Irena - Biblična skupina
Škvorc Marjan - Skupina bralcev Božje besede
Viličnjak Mojca - Frančiškova mladina in otroci

Izvoljeni člani

Habjanič Franc - Tržec in Jurovci
Furek Marjan - Haloze
Ovčar Darja - Haloze
Koderman Jakob - Turniška, Zagrebška, Selska c., Sodnice ...
Lenart Jožica - Videm
Murko Rozika - Sela, Barislovci, Trnovec
Zavec Franc - Lancova vas
Muzek Janko - Zgornja Pristava, Popovci
Petek Vinko - Pobrežje
Vidovič Marjan - Pobrežje
Ropič Milena - Šturmovci

Posebej imenovan

Topolovec Blaž - Ljubstava, Majski Vrh, Vareja

 

Vsem dosedanjim članom se v imenu vseh župljanov zahvaljujemo, novoizvoljenim pa želimo veliko Božjega blagoslova in modrosti!

Vaši patri