Na cvetno nedeljo, 28. marca, smo se ob 15. uri zbrali na tradicionalnem družinskem križevem potu pri Sv. Ani nad Borlom po hribu k cerkvici Sv. Ane. Udeležilo se nas je okrog 90 z svojimi družinami, udeležili pa so se tudi posamezniki iz različnih župnij Ptujske in Završke dekanije. Avtomobile smo parkirali spodaj ob glavni cesti proti Cirkulanam, nato pa skupaj krenili po gozdni poti, kjer so postavljeni križi s štirinajstimi postajami križevega pota. Križev pot smo brali po družinah po dva in dva. Zaključili smo ga v cerkvi Sv. Ane. Pri zaključku nas je nagovoril naddekan Marijan Fesel, župnik na Hajdini. Razmišljanje je razdelil v tri sklope: 1. Družina in evharistija, saj smo v letu evharistije in času priprave na slovenski evharistični kongres; 2. Družina in duhovni poklici, k čemur nas spodbuja leto duhovništva in 3. Družina in današnji čas, saj v ta temelj družbe butajo najrazličnejši viharji, ki bi družino radi razrahljali, da ne rečemo celo razbili. Na koncu smo še prosili za vse družine in prejeli blagoslov. Nekaj besed o cerkvici Sv. Ane je še dodal dekan Završke dekanije Cirkulanski župnik, gospod Emil Drev. Na koncu je bil pred cerkvijo agape in skupno druženje.

{jwpics cat_60;6}