Vsaka nedelja je mala velika noč, ker je ta dan spomin Kristusovega vstajenja od mrtvih. Nedelja pomeni praznovanje. Nedelja ni samo prost dan, ko ni treba iti v šolo ali službo, ko se lahko dlje spi kot ponavadi in ko si človek privošči izbrano hrano. Nedelja je praznik, ker utrjuje odnos do Boga in bližnjih.

Bela nedelja – nedelja Božjega usmiljenja je bila za župnijo sv. Vida prav posebna in zgodovinska. Zato nadvse praznična. Zgodilo se je to, o čem se je dolgo časa govorilo in čemu se je veliko truda, dela in denarja namenilo. Zgodil se je zgodovinski dogodek, ki bo ostal zapisan v kroniki župnije z zlatimi črkami.

Vreme je bilo aprilsko, ampak to ni vplivalo na praznovanje in razpoloženje udeležencev. Okolica in cerkev sta bili vzorno pripravljeni. Pevci, verniki in orgle so čakali mariborskega nadškofa in metropolita dr. Franca Krambergerja, ki je v spremstvu ministrantov in duhovnikov, krenil v procesiji s samostanskega dvorišča proti cerkvi nekaj minut pred 16.00 uro. Sveta maša je bila nadvse slovesna in orgle so bile »izročene« bogoslužnemu namenu s posebno molitvijo. Bogoslužje je bilo še lepše in še bolj doživeto, ker so orgle k temu resnično pripomogle.

Po končani slovesnosti v cerkvi se je praznovanje preselilo na cerkvenem dvorišču. Sledil je bogat kulturni program, pri katerem so sodelovala folklorna društva občine Videm in »Veseli Jožeki«. Med samim programom so se podelila posebna priznanja »botrom« orgel. Bilo je priskrbljeno tudi za hrano in pijačo. Pridne roke iz aktivov podeželskih ali kmečkih žena so priskrbele hrano, dobri farani pa pijačo. Hvala vsem darovalcem, ki so svojimi prispevki potrdili pripadnost župniji sv. Vida.

Iskrena in prisrčna hvala vsem. Najprej hvala dobremu Bogu, potem g. nadškofu Francu in prisotnim duhovnikom, mojstrom iz Orglarske delavnice Močnik, arhitektu in gradbeni nadzornici, organistu g. Tonetu Potočniku in župnijskemu pevskemu zboru, videmskim faranom, ŽPS-ju, ključarjem in prostovoljcem, Občini Videm, folklornim društvom in veselim Jožekom, pridnim rokam podeželskih žena iz vseh občinskih aktivov ali društev in vsem ljudem dobre volje, ki so s svojo prisotnostjo povzdignili slovesnost. Vsakemu posebej in vsem skupaj HVALA!

Na zemlji je toliko čudežev,
ki samo čakajo,
da jih človek odkrije.
Če ne odpremo samo oči,
ampak tudi svoje srce,
če se zazremo v cvetje
in v ptice in v ljudi,
ki jih resnično ljubimo,
vidimo vedno kaj novega,
dnevno odkrivamo čudeže.

p. Cristian Balint

 


 

DOBROTNIKI BOTRI NOVIH ORGEL BRONASTIH PIŠČALI

Družina Peter
Veseli Jožeki
Vas Tržec – čistilke – Galinec Anica
Zemljak Anton, Ana
Cafuta Janez
Nemec Marija
Kostanjevec Maks, Marica

DOBROTNIKI BOTRI NOVIH ORGEL SREBRNIH PIŠČALI

Šeliga Cilika
Ratajc Elvira

DOBROTNIKI BOTRI NOVIH ORGEL ZLATIH PIŠČALI

Bračič Friderik, Juljana
Cerkveni mešani pevski zbor sv. Vida
Marija Kolenko
Brglez Ivanka
Župnija sv. Martina Hajdina
Pukšič Maks
Furek Marijan, Betka
Kmetec Ivan
Flajs Janko, Marica
Darinka Ratajc, Drago
Planteu Darinka, Franc
Mohorko Maksim, Brigita
Gostilna Pal
Šosterič Borut, Marija
Muzek Janko, Marinka
Slovenska minoritska provinca
Šosterič Marija, Milan
Silva Knapič

DOBROTNIKI BOTRI NOVIH ORGEL SUPER ZLATIH PIŠČALI (nad 1.000€)

Minoritski samostan sv. Vida
Občina Videm
Jožica Kozina Vidovič


{jwpics cat_62;6}