Presenetilo nas je dejstvo, da so se v cerkvi pokazali madeži, ki so posledica dotrajane strehe. Streha je strokovno pregledana. Ugotovljeno je, da moramo zamenjati kritino in ostala dela na strehi. Pridobljena so vsa dovoljenja, izbran izvajalec. Predvidoma bi se dela začela v decembru. Predračun je nekaj čez 30.000,00 Eur.

Župnija ima še precej dolga za orgle, vendar z obnovo strehe ne moremo odlašati, ker se dela škoda.

Poleg rednih aktivnosti bomo v ta namen organizirali dva koncerta:

Prvi dobrodelni koncert bo 14. novembra ob 16 uri v dvorani na Selah.

Drugi dobrodelni koncert bo 21. januarja 2011 na Vidmu.

{jwpics cat_1;6}