Zgodovina kraja Videm se začenja v Halozah, z zgodovino podružne cerkve Sv. Janeza Krstnika (Sv. Janža). Cerkev je bila nekdanja grajska kapela in je prav gotovo ena najstarejših cerkva na Slovenskem. Grad in cerkev so zgradili “gospodje Ptujski”. Cerkev je romanska arhitektura iz 10. st.. Ima ravno krito ladjo in zgodnjegotski prezbiterij iz 13. st..

Zidana je leta 1300. Dolga je 12 m, široka 8 m, visoka 6 m. Ima štiri oglat zvonik, visok 15 m, krit s pločevino. Kakor cerkev sv. Vida je tudi ta krita z opeko. Datum posvečenja cerkve ni znan.