Pri Sv. Družini na Selih se je na cvetno nedeljo zbrala množica vernikov, ki je k blagoslovu prinesla presmece. Blagoslov presmecev in oljčnih vejic je potekal pred cerkvijo, kjer je navzoče ob križu pozdravil tudi presmec velikan; nastal je izpod spretnih prstov naše prizadevne župljanke Rozike Murko. Sledila je praznična sveta maša, ki jo je daroval p. Jože Petek. Ob koncu maše so tudi letos razglasili tri najlepše presmece, ki jih je izbrala posebna komisija, nagrajenci pa so prejeli simbolično nagrado.
Lepo cvetno nedeljo vsem!