Svetnik in mučenec sv. Krištof, ki je zavetnik popotnikov in voznikov, je živel v tretjem stoletju po Kristusu.
Krištofova nedelja, 25. julija 2021, nas vsako leto poveže v molitvi in prošnji k nebeškemu Očetu, da bi nas na priprošnjo sv. Krištofa varoval pri vseh vožnjah na vseh poteh našega življenja. Vozniki, pa tudi drugi, ob tej priložnosti namenijo svoj dar za nakup misionskega vozila.
Ob koncu maše smo vozniki in vsa naša vozila prejeli blagoslov.