Spoštovani farani!

V našem življenju obhajamo različne obletnice: take, ki se jih radi spominjamo in nas opogumljajo za nadaljno pot skozi življenje – če bi jih hoteli našteti, vrsta ne bi bila kratka, Bogu hvala. Obhajamo pa tudi take, ki so bile preizkušnja, pa smo ob njih kljub temu zoreli. Ali ni Covid – epidemija nekaj podobnega. Ob tej preizkušnji še vedno doživljamo, kako krhko je naše življenje. Načne ga droben virus in v življenju človeka po vsem svetu se naenkrat vse spremeni. Zoreli smo in še vedno zorimo v spoznanju, da je naš Odrešenik z velikonočno skrivnostjo, pred katero smo, premagal vsakršno preizkušnjo in nam odprl vrata v življenje – v tisto, ki bo nastopilo jutri in bo osvobojeno trenutnih nadlog – tako upamo, predvsem pa v večno življenje na Očetovi desnici v nebesih. Za to življenje se trudimo in vztrajamo v sleherni preizkušnji, tudi v tej, zaradi katere obhajamo obletnico Covid preizkušnje.

Po sredstvih obveščanja spremljamo novice in ukrepe, ki nam pomagajo, da bi ostali zdravi. Polni negotovosti smo, ker se tako naglo spreminjajo in niti za dan-dva vnaprej ne moremo z gotovostjo reči, kako bo.

Državni vrh bo na cvetno nedeljo ob 10h zasedal, kot lahko preberemo, in spregovoril o prihodnjih ukrepih – bližnjih (velikonočnih) in nadaljnih. Trenutno je tako, da bomo morali sproti spremljati in videti, kakšne bodo možnosti za letošnje velikonočno praznovaje (velikega četrtka, velikega petka, velike sobote z blagoslovom velikonočnih jedi in same velike noči).

Cvetna nedelja je spomin Jezusovega prihoda v Jeruzalem, kjer bo dopolnil svojo daritev. Množica je bila navdušena in so ga slovesno sprejeli – s palmami v rokah ter s cvetjem in zelenjem, ki so ju posipali pred njim. Vse to pri nas lepo ponazorimo s presmeci, ki jih na cvetno nedeljo tudi blagoslovimo.

Cvetna nedelja pri sv. Družini na Selah:

tradicija blagoslova presmecev je tako zakoreninjena, da se v aktualnih omejitvah  zna zbrati preveč ljudi. Blagoslov bomo opravili kot vsa leta – pred mašo cvetne nedelje. Upoštevati bomo morali predpisano razdaljo in zaščitne maske. Po blagoslovu bo sv. maša v cerkvi, kjer se zopet smemo zbrati v omejenem številu.

Blagosov presmecev lahko opravimo tudi sami – doma. Ob presmecih pripravimo blagoslovljeno vodo in blagoslov spremljamo na F- profilu župnije ali ob 10h škofovo mašo iz naše MB-stolince in blagoslov, ki ga bo opravil nadškof. Hkrati z njim blagoslovimo (pokropimo) pripravljene presmece.  

Sproti spremljajmo oznanila velikega tedna (med cvetno nedeljo in veliko nočjo) na župnijski spletni strani, da se bomo lahko ravnali in videli, kako bomo mogli  praznovali veliko noč.