29.3. 2015 ob 9.00 uri je na Vidmu pri Ptuju pred župnijščem potekal blagoslov presmecev. Za tem je sledil igrani Pasijonom po Marku, ki smo ga tudi letos uspeli odigrati na prostem. Same priprave za pasijon z vajami so se sicer začele že mesec dni prej, a nam je kljub temu na koncu, zaradi najrazličnejših drugih obveznosti, zmanjkovalo časa. Vseh skupaj nas je sodelovalo preko 80, z mešanim pevskim zborom pa preko 100. Bili smo sestavljeni iz treh generacij: otrok, mladine in odraslih. Na pomoč so nam z velikim veseljem priskočili člani Kulturno turističnega društva »Klopotec« Soviče Dravci, ki so nam zavzeto pomagali, kot rimski vojaki. Hvala patrom, Občini Videm, Osnovni šoli Videm, PGD Videm, družini Horvat za osla, Tajani Murko, SIP TV-ju, Blažu Horvatu z ekipo za ozvočenje, Zamuda Heleni za pomoč pri oblačilih, Jerneju Simoniču za pomoč pri režiji, vsem igralcem in soudeleženim, da ste žrtvovali čas, ter ste s svojimi talenti in vztrajnostjo uspeli cvetno nedeljo narediti tako posebno. Bili ste enkratni. Hvala tudi vsem obiskovalcem, ki ste si pasijon ogledali in bili del Videmskega spektakla.

Vsem se iskreno zahvaljujem.

Režiser: Jožef Kozel

Zaslužni za izvedbo projekta:
JEZUS

ROK FORSTNERIČ
APOSTOLI

PETER - ISTOK SEČKI, JUDA IŠKARIOT - ANDREJ FORSTNERIČ, JANEZ - PATER JANEZ FERLEŽ, JAKOB VELIKI - TONČEK HORVAT, FILIP - VINKO PETEK, BARTOLOMEJ - IVAN KOKOL, MATEJ - JOŽI ŠKRILA, TOMAŽ - LUKA DOMINC, JAKOB MLAJŠI - STRELEC NIK, SIMON GOREČNIK - NIKO GOLOB, ANDREJ - ROK SIMONIČ, JUDA TADEJ - JERNEJ SIMONIČ
MARIJA Jezusova mati
ALEKSANDRA ŠIROVNIK
MARIJA MAGDALENA
ALEKSANDRA ŠPUREJ
VELIKI DUHOVNIKI
JANEZ ŠPUREJ, ŽIGA ŠKRABL
PILAT
SREČKO BEDRAČ
PILATOVA ŽENA
TJAŠA KOZEL
DEKLA
ANICA ŠKVORC
BARABA
TIMI SITAR
ŽENA Z ALABASTRNO POSODICO
NELI SELINŠEK
RAZBOJNIKA
MIHA KOSTANJEVEC, DAVID KOZEL
SIMON IZ CIRENE
JERNEJ SIMONIČ
VERONIKA
REBEKA FRIDRIH GOSAK
JOŽEF IZ ARIMATEJE
JOŽI ŠKRILA
LJUDSTVO
MITJA ZAMUDA, HELENA ZAMUDA, SIMON ZAMUDA, NEŽA ZAMUDA, ALEKSANDA ŠPUREJ, JAN ŠPUREJ, NIK ŠPUREJ, ANICA ŠKVORC, KLARA ŠKVORC,MATEJA MEDVED, MARK MEDVED, MIHA MEDVED,EVA MEDVED, NOE SEČKI, RENATA KOZEL, BETKA STRMŠEK, VID SIMONIČ, LEA KOKOL, TEO KOKOL, NUŠA FUREK, MIJA HABJANIČ, BLAŽ FRIDRIH GOSAK, KATJA GRGIČ JAN ŠPUREJ, NIK PUREJ, MILENA FAJT, VIKTORUJA MEŠKO, DORIS MERC,TIMI SITAR, LEA ŠIROVNIK
RIMSKA VOJSKA
KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO - KLOPOTEC - SOVIČE DRAVCI; FRANC VINDIŠ, JANI ALT, STANKO VEGAN, ZVONKO KORPIČ, JANEZ TOPOLOVEC, JANKO VIDOVIČ, JOŽE STRELEC, BOJAN MERC, BOJAN KOZEL, MIRKO RIHTARIČ
VOJSKA VELIKIH DUHOVNIKOV
TOMAŽ KELC, ŽAN HORVAT, NINO SELINŠEK, DANIJEL GOJKOVIČ
ŽIVALI OMOGOČLI
DRUŽINA HORVAT - OSLA
BRALKA
JULIJA VILIČNJAK
ŠEPETALKI
NIKA EMERŠIČ, MINEJA FIJAČKO
GARDEROBERKE
MAŠA PETEK, MAŠA GEČ, TEJA PEČNIK, TJAŠA KOZEL
PETE PESMI
- PRIHOD JEZUSA: FRANČIŠKOVI OTROCI IN OTROŠKI ZBOR SVETEGA VIDA; - OLJSKA GORA: MEŠANI PEVSKI ZBOR SVETEGA VIDA; - PIE JESU: ALEKSANDRA ŠIROVNIK, ALEKSANDRA ŠPUREJ
TONSKI MOJSTER
BLAŽ HORVAT Z ekipo: JURE HORVAT, NIKA GRGIČ, JULIJA VILIČNJAK
ARANŽMA ROŽE
MARIJA KOLENKO
OZVOČENJE
PATER JANEZ FERLEŽ, BLAŽ HORVAT
ODER
OBČINA VIDEM, OSNOVNA ŠOLA VIDEM
PREVOZ ODRA
OBČINA VIDEM
USMERJANJE PROMETA
PGD VIDEM
DODATNA POMOČ PRI OBLAČILIH
ZAMUDA HELENA
PREVOZ ŽIVALI
ANDREJ FORSTNERIČ
OBJAVA DOGODKA IN AŽURIRANJE
IVAN VILIČNJAK
FOTOGRAFIJA
TATJANA MOHORKO
SNEMANJE
SIP TV
REŽISER
JOŽEF KOZEL
POMOČNIK REŽISERJA
JERNEJ SIMONIČ, PATER JANEZ FERLEŽ
SCENARIJ - PREDELAVA SCENARIJA
JOŽEF KOZEL
IZBOR GLASBE
JOŽEF KOZEL


FOTO: Tatjana Mohorko