LETO XIV., štev. 02 - februar 2018


NAŠA CERKEV PRIPOVEDUJE

Zgradili so me pred več stoletji. Prvič sem omenjena leta 1320. Kasnejši romansko – gotski stavbi je bila leta 1445 dozidan poznogotski prezbiterij. Današnjo podobo so mi dali v času baroka.
Zelo sem ponosna na baročni zvonik in baročni oltar sv. Roka s plastiko dragocene Madone na vrhu oltarja. Oltar krasijo čudoviti baročni kipi sv. Roka, sv. Antona Padovanskega ter kipa sv. Nikolaja sv. Jožefa in sv. Urbana, zavetnika vinogradov. Ta moj oltar je biser baroka in je delo Jakoba Strauba. Od daleč je še res lep, če pa se približate pa ima kar mnogo »notranjih sovražnikov«, ki bi jih bilo treba uničiti.
Moje poslanstvo je, da služim Bogu in da ljudje vidovske fare pridejo v stik z Bogom Stvarnikom. Moja naloga je, da sprejemam ljudi. Ljudje stopajo skozi vrata. Sem ponosna, da imam vrata dostojna za svetišče, zato me veseli, ko se pokrižajo z blagoslovljeno vodo in pokleknejo. Vsak si najde svoj prostor v klopi ali stolu. Tu se počuti kot doma.
Klopi
Gotovo je res, da se ljudje v praznih klopeh baje počutijo tako osamljene.
Prazne klopi so za mene žalost, za farana pa sramota.
Veseli me, da so se dobri ljudje odločili, da naše klopi uredijo tako, da bo bivanje v njih prijetno. Že meni ni prijetno ob praznih klopeh. Kako šele mora biti neprijetno, ko mora mnogokrat duhovnik pridigati praznim klopem.
Skrivnost cerkve
Čudi me, da mnogi župljani ne vedo, da imam skrito skrivnost v desnem stranskem oltarju. Mnogi še je niso videli. To je sarkofag – relikvije sv. Donata, ki jih je naša fara prejela od papeža leta 1750 v spomin na težko vremensko nesrečo, ko je v cerkvi sv. Donata na Donački gori od strele pomorjenih 59 naših romarjev. Papež je dal relikvije, sestre magdalenke iz Stranic pa so okrasile sarkofag. Kot vidovska cerkev bi še bolj zablestela, če bi te relikvije bile obnovljene. Mnogi se navdušujejo. Skoraj vsi, ki pridejo gledat rečejo: »Zakaj tega ne obnovite?« Tudi jaz postavljam vprašaje.
Morda se mnogi verniki ne zavedajo, da je moj glavni oltar s tabernakljem in stranski oltar Matere Božje delo zadnjega kiparja klasicista IVANA SOJČA.
Glavni oltar je bil narejen leta 1913. Kako lepo bi bilo, če bi bil vsaj dobro očiščen in obnovljen.
Skoraj ni cerkve, ki bi ne imela Križevega pota. Našega je naslikal akademski slikar Janez Mežan, profesor na ptujski gimnaziji, pa da ne boste mislili kako je to enostavno, saj ga je to delo - križevega pota - skoraj stalo službe. Čast in hvala vsem pokončnim!
Dragi moji obiskovalci!
Zelo me veseli, če boste olepšali mojo podobo. Vsi se boste veselili, ker se boste v mojem objemu prijetno počutili. Prav zaradi tega stojim zaradi vas ponosna sredi lepega kraja Videm. Sredi vašega stojim ponosna, bodite ponosni tudi vi.
Slišim, da bo moja sestra, cerkev sv. Družine, tudi obnovljena. Tudi tega se zelo veselim.
Bog bodi zahvaljen!

OBVESTILA - DOGODKI

• Dan D
19. februarja je dan, ko bomo nadaljevali z deli v cerkvi in sicer s slikopleskarskimi deli. Prej bomo seveda morali zopet izprazniti cerkev. Bomo oznanili. Nedeljske maše v času obnove bodo v kapeli na pokopališču. Med tednom v kapeli v župnišču.
• Dekanijska  rekolekcija bo v sredo 7. feb.  v Leskovcu ob 9.30h
• Provincijski dan - bo na praznik kulture, 8.feb ob 9.30  v Kloštru
• Sečanje FD - bo 21. feb ob 19h
• Evropsko nogometno prvenstvo duhovnikov bo od 6. do 9 feb. v Italiji.

SEJA ŽPS
Seja je bila v petek, 9. feb. Ker je že čas za oddajo poročil potekel, zato samo nekaj važnih terminov:
- Prvo obhajilo na Selah na Binkošti, nedelja, 20.maja.
- Binkošti - na Vidmu  srečanje ostarelih in bolnikov - ob 10h.
- Prvo obhajilo - na Vidmu, nedelja, 27. maja ob 10h.
- Zaključek verouka, nedelja, 10. junija.
- Vidovska nedelja - blagoslov obnovljene cerkve, nedelja, 17. junija.
- Zlata maša p. Tarzicija, nedelja, 24. junija.
- Janževska nedelja, nedelja, 1. julija ob 10h
- Romnaje na Ptujsko Goro, nedelja, 8. julija
- Oratorij na Vidmu - od 2. do 6. julija

Na seji je bilo podano poročilo o opravljenih delih v cerkvi in pregled prispevkov po gopodinjstvih za obnovo cerkve - po vaseh:
Videm - 27; Zagrebška - 5; Selska - 2; Turniška - 2; Pobrežje - 42; Šturmovci - 5; Tržec - 7; Jurovci - 7; Lancova vas - 13; Dravinjski Vrh - 18; Majski Vrh - 1; Ljubstava - 1; Dravci - 0; Popovci - 2; Zg. Pristava - 0; Vareja - 9; Sela - 2; Suha veja - 1; Dravci - 3; Soviče - 5; Ljubstava - 1; Barislavci - 0; Moškanjci - 1; Skupaj - 153 darovalcev.
Tri vasi še se niso nič odzvale, ne vemo ali še spadajo v našo župnijo ali so si izbrale kakšno drugo župnijo, pri nas pa bodo samo zahtevale usluge: krste, pogrebe in drugo. Zahvalimo se vsem, ki ste darovali svoj dar. Vse tiste, ki še niste prispevali, prosimo, da prinesete svoj dar za vašo cerkev.
Doslej imamo za obnovo že kar nekaj botrov:
• zlatih - 10
• srebrne - 3
• bronastih - 21

Seveda še botre vedno sprejemamo.
V imenu župnije sv. Vida se vsem botrom in ostalim darovalcem lepo zahvaljujem in prosim, da bi tisti, ki še niso darovalci, to postali čim prej.
Naj Bog blagoslovi našo Vidovsko faro in vse ljudi dobre volje.

Naj Bog blagoslovi našo Vidovsko faro in vse ljudi dobre volje.


Izdaja: Župnija sv. Vida - Videm pri Ptuju; Odgovarja: p. Tarzicij Kolenko, župnik moderator (031 892 384)
Spletna stran: www.sv-vid-pri-ptuju.si