V župniji ni vasice, ki bi ne imela vsaj enega verskega znamenja. Tudi Dravinjski Vrh ni izjema. Zraven ene najstarejših cerkva v Sloveniji Sv. Janža, je tudi Gaiserjev križ.

Zgodovina tega križa sega v leta o katerih podatka ni moč najti. Spomin sega v čase, ko je križ na tem mestu še stal, vendar ga je zob časa tako močno načel, da ga je bilo potrebno odstraniti.

Leta 1976 sta se zakonca Andrej in Marija Gaiser odločila, da v zahvalo za premagane težave, ki so ju spremljale, postavita to znamenje nazaj. Na srečo so takratni domačini razpelo križa predhodnega znamenja ohranili na svojih podstrešjih in tako so za takratne čase, po napornem pridobivanju vseh dovoljenj s pomočjo sokrajanov, na novo postavljen križ tega leta tudi blagoslovili. V kupu peska je bil najden kipec Marije, ki sta ga Andrej in Marija prejela v dar in še danes krasi znamenje križa.

Narava nam daje lepe trenutke, vendar zahteva tudi svoj davek in tako je leta 2000 križ zopet bil potreben obnove in po blagoslovu maja tega leta je zopet bil ponos temu kraju.

Ker pa zakonca Gaiser vedno skrbita za znamenje, se je 7. junija 2009 zaključila obnova s slovesnim blagoslovom. Križ je ob sodelovanju bratov minoritov župnije sv. Vida in cerkvenega pevskega zbora blagoslovil domači župnik p. Tarzicij Kolenko.

Naj bo to in vsa znamenja v župniji vsem župljanom in mimoidočim v ponos in potrditev, da je tisočletna zvestoba Gospodu nepremagljiv in edinstven izvir.