MAŠNI NAMENI

03.07.

NEDELJA

14. med letom

ŽUPNIJSKO ROMANJE na Pt. goro

06.30 za farane

08.00 za + za + Marico Flajs, obl.

Ptujska Gora 10.00 za + Martina Cafuta, Marijana Forstneriča in vse Cafura – Božičko Forstnerič in Haladeja

Ptujska Gora 16.00 za + Janka Jerenka

      10h S   za  + Ivana Cafuta

04.07.

PONEDELJEK

Sv. Urh, šk.

19.00 za + Ano Štelcer, obl. Rudolfa Štelcerja in + Simonič

19.00 za + Franca Miložiča

05.07.

TOREK

Sv. Ciril in Metod. sl. App.

19.00 za + Anico in Franca Hercog in hčer Harapin Anamarijo

19.00 za + Albina Cafuta, obl.

06.07.

SREDA

Sv. Marija Goretti, m.

19.00 za + Andreja Trstenjaka

19.00 za + Franca Horvata

07.07.

ČETRTEK

Sv. Vilibald, šk.

19.00 za + Janeza Laha, 8.dan

19.00 za + Katarino Krajnc

08.07.

PETEK

Sv. Gregor Grassi, duh.

19.00 za + Antona Šibila, st. Šibila, st. Murko, Alojzijo Turk in sor.

19.00 za + Marjana Cebeka

09.07.

SOBOTA

Sv. Hadrijan III. pp.

Tržec 16.00 za + Roka Serdinška, obl.

19.00 za + Ano Junger in Marijo Širec, obl., st. Junger in Jožefa Serčič

Sela 08.30 za + Tiliko Mlakar, obl. Matevža in Francija Mlakarja

10.07.

NEDELJA

15. MED LETOM

06.30 za farane

08.00 za +Franca Vindiša, obl. Terezijo in Janeza Vindiša in sor.

10.00 za + Jožeta Murka, obl. in + st.

Sela 10.00 za + Janka Jerenka

DOBRO JE VEDETI

 • Župnijsko romanje na Ptujsko Goro
  Ob 9h bo na Gori molitvena ura in priložnost za sveto spoved. Ob 10h slovesna romarska maša in po maši pete litanije in slovo od Marije.
 • Blagoslov križa
  Danes ob 15h bo pri Turkovih v Lancovi vasi ob Polskavi, na koncu vasi blagoslov lepo obnovljenega križa. Domači vabijo sorodnike, sosede in farane na to slovesnost.
 • Oratorij na Vidmu
  Začel se bo v ponedeljek in bo vsak dan do petka. Otroke vabimo na oratorij farane pa prosimo, da jih spremljajo z molitvijo.
 • ČIŠČENJE CERKVE
  V mesecu juniju pa poskrbijo za čisto cerkev verniki iz Dravcev in Sovičev.
 • VERSKI TISK
  Na razpolago je Družina, Ognjišče, Mavrica, Misijonska obzorja, Brat Frančišek, ...
  Družina je dvoštevilka – novomašna. Tudi Ognjišče je še na zalogi.
 • RAJNI:
  + Albin Cafuta iz Tržca 2/a
  + Janez Lah iz Ptuja

Sv. Družina / Sela

 • Tokrat le oznanilo glede skrbi za cerkev, župnijski dom in okolico: hvala lepa Zg. Pristavi in Popovcem za omenjeno skrb v minulem mesecu rožniku (6), za mali srpan (7) naprošamo Lancovo vas.