MAŠNI NAMENI

29.

Nedelja

4. NED MED LETOM

Valerij, šk

6.30 za + Marijo Nemec (30. dan)

8.00 za vse žive in pokojne župljane

10.00 za + Martina in Julijano - obl.,Nežko Rogina, Vinka in vse pokojne Vinko, Rogina

10.00 SELA za+ Antonijo Orovič - obl., Milana Korošaka in Zinko Čuček

30.

Ponedeljek

Martina, muč

18.00 za vse pokojne iz družine Petrovič

18.00 za + Martina Ivančiča

31.

Torek

Janez Bosko, ust. Selezja.

7.00 na čast Materi Božji v zahvalo

7.00 za + Janeza Ferliča

1.

Sreda

Brigita Irska, op

18.00 za + Ano Vaupotič

18.00 za + Jožico Cafuta

2.

I. Četrtek

GOSPODOVO

DAROVANJE 

Lovrenc, šk

10.00 za + za + Elizabeto - obl., Alojza, Antona Zajšeka, Vinka in Marijo Mlakar

18.00 za + Antonijo Maroh - obl., Ivana in Avgusta Maroha, Marijo Vidovič in Antona Selinška

10.00 SELA za + Jakoba Zajška

3.

I. Petek

Blaž, šk-muč

Ana , prerokinja

18.00 za + Marijo Osenjak (30. dan)

8.30 SELA za + Terezijo Čuček

 

4.

I. Sobota

Oskar, šk

7.00 za + Anico Gabrovec (30.dan)

8.30 SELA za + Jožefa Jerenka - obl., in vse pokojne Jerenko, Pal

5.

Nedelja

5. NED MED LETOM

Agata, dev - muč

6.30 za vse žive in pokojne župljane

8.00 za + Katarino in Milo Krajnc, in Albino Debevec

10.00 za + Marijo Kelc - obl., in vse pokojne Mlakar

10.00 SELA za+ Marijana Cebeka


misel:

Radost in žalost sta spremljevalki življenja.

DOBRO JE VEDETI

 • Vabljeni k pobožnosti na četrtek pred I. petkom, I. petek in soboto po prvem petku

 • Obisk bolnikov bo v petek, 3.2.

 • Biblična skupina ima srečanje v torek, 31.1. ob 18. uri v učilnici

 • Zakonska skupina sv. Vida ima srečanje v sredo, 1.2. ob 20 ori v domu p. Miha

 • Blagoslov sveč na svečnico v četrtek, 2.2.

 • Zaradi počitnic ni verouka, lepe počitnice

 • Pospravljenje jaslic bo v petek, 3.2. ob 15h. Posebno naprošeni birmanci in birmanke.

 • Prihodnjo nedeljo bo redni mesečni ofer. Hvala za vaše darove!

 • VERSKI TISK
  Vabljeni, da ga vzamete in se nanj naročite

 • VIDEM
  Hvala vsem iz Pobrežja I. za čiščenje in urejenost cerkve in dar za rože.
  V mesecu februarju, naprošamo Pobrežje II.

 • SELA
  Hvala vsem iz Barislovcev, za čiščenje in urejenost cerkve; v mesecu februarju, naprošamo Sela.

 • RAJNI:
  Angela Zajšek iz Tržca, 25a