12.08.

NEDELJA

19. med letom

Sv. Ivana Šantalska, vdova, redovnica

06.30 za župljane

08.00 za + Potočnik Rottvajn -Šoštar

10.00 za + Martina obl. in + Terezijo Kirbiš, rodbino Selinšek, Božičko

Sela 10.00 za + Jožeta Brmeža

13.08.

PONEDELJEK

Sv. Poncijan, papež

06.30 za + Franca Gojkoška

06.30 za + Dušico Mužerlin, obl.

14.08.

TOREK

Sv. Maksimilijan Kolbe, duhovnik in mučenec

19.00 za + Angelo Muzek, 8. dan

19.00 za + Antonijo Bračič, 30. dan

19.00 za + Marijo Horvat, obl., Antona Horvata, Ano in Franca Koresa

15.08.

SREDA

Marijino vnebovzetje, veliki šmaren

(Sv. Tarzicij, mučenc)

08.00 za + farane

10.00 za + Rozalijo Zajc

Sela 10.00 za + Antona in Marijo Hrušman, Jožico Krajnčič, Jakobo inTerezijo Krajnc, Frančko in Bruna Skuberja, Franca in Marijo Jus

16.08.

ČETRTEK

Sv. Rok, romar, spokornik

06.30 za + Roka Serdinška in Avgusta Cafuta

06.30 za + Štefanijo Golob, obl. in + Golob – Cafuta

17.08.

PETEK

Sv. Evzebij, papež, mučenec

06.30 za + Štefko Vidovič

06.30 za + Terezijo Klajnšek

18.08.

SOBOTA

Sv. Helena (Alenka), cesarica

06.30 za + Maksa Vaupotiča

06.30 za + Andreja Polanca

Sela 08.30 za + Maksa, obl., Rudolfa, Ano Merkuš; Justino, Janeza, Marjana Maroha in sorodnike

19.08.

NEDELJA

20. med letom

Sv. Janez Eudes, duhovnik

06.30 za župljane

08.00 za Antona Vinka, obl., Martina, Julijano, Nežko Rogina  pokojne Dobnik

10.00 za + Marico Flajs

Sela 10.00 za + Antona Veseliča, obl., starše Veselič – Rihtarič in Marjeto Rožmarin

DOBRO JE VEDETI

 • PRAZNIK MARIJINEGA VNEBOVZETJA
  V sredo, 15. avgusta je praznik Marijinega vnebovzetja. Sv. maša bo ob 8.00 in ob 10.00, tukaj in na Selah. Slovesno bo na Ptujski Gori, spored maš in praznovanja je na oglasni deski.
 • JESENSKO ŽUPNIJSKO ROMANJE
  Zbiramo prijave za jesensko župnijsko romanje na Prežganje in v Stično, ki bo v nedeljo, 2. septembra.
 • OLEPŠEVALNO DRUŠTVO
  v petek, 17. avgusta ima Olepševalno društvo srečanje ob 16.00. Vabljeni tudi drugi.
 • VERSKI TISK
  Na razpolago je Družina, Ognjišče, Mavrica, Misijonska obzorja, Brat Frančišek, ...
  Naročnike prosimo, da vzamejo tudi za nazaj, če niso pri maši.
  Za naročnike je odslej pri spovednicah (napisano je ime) za prodajo pa pred glavnim vhodom.
 • ČIŠČENJE CERKVE
  Za čiščenje in krašenje cerkve v mesecu avgustu poskrbijo verniki iz Dravinjskega Vrha.
 • RAJNI:
  + Angela Muzek, Sela 18
  + p. Janez Kmetec