18.08.

NEDELJA

20. med letom

06.00 za + farane

08.00 za + v zahvalo M.B

10.00 za + Marijo Vaupotič

Sela 10.00 za + Stanka Gojkoška

19.08.

PONEDELJEK

Sv. Janez Eudes,duh

19.00 za + Jožico Kozel, 30. dan

19.00 za + Franca Petra

20.08.

TOREK

Sv. Bernard.op. c.uč.

19.00 za + Romano Florjančič

19.00 za + Ano in Rudolfa Pala, Slavka Vaupotiča in sor.

21.08.

SREDA

Sv.Pij X. pp.

19.00 za + Elizabeto Drevenšek

19.00 za + Janeza IIjevca

Sela 18.00 za + Franca Breznika, 8. dan

22.08.

ČETRTEK

Dev. Marija Kraljica

06.30 za+ Marijo Murko

06.30 za + Nado Turk

23.08.

PETEK

Sv. Roza iz Lime, dev.

06.30 za + Antona Malingerja

06.30 za + Justino Mlakar

24.08.

SOBOTA

Sv . Jernej, ap.

06.30 za + Cirila Ehengartnerja

06.30 za + Stanka Sakelška, Franca Kojca, Nežo, Antona Sakelška in pok. Vidovič

08.30 za + Franca in Davorina Pignar

25.08.

NEDELJA

21. med letom

06.30 za župljane

08.00 za + Antona, Vinka, obl. Martina, Julijano, Nežko Micko Rogina  in vse pok Dobnik Rogina

10.00 za + Darinko Cimerman

Sela 10.00 za + Viktorja in Frančiško Tramšek

11.00 za + Marijo in Jožefa Kolenko in sor.

 

DOBRO JE VEDETI

 • AVGUŠTINOVA NEDELJA
  bo 25. avgusta, vabljeni na romanje k Avguštinu.
 • DEKANIJSKO SREČANJE BOLNIKOV IN OSTARELIH
  bo v nedeljo, 25.avg. na Polenšaku. Ob 14.30 molitev rožnega venca, ob 15h maša, in možnost sv. maziljenja, ki jo vodi novomašnik Primož. Prosimo domače, da omogočijo prevoz.
 • ŽUPNIJSKO ROMANJE
  potne stroške. odhod 1. sept. točno 4.45h na Selah, ob 5h na Vidmu.
 • ČIŠČENJE CERKVE
  Za čiščenje in krašenje cerkve v mesecu avgustu poskrbijo verniki iz vasi Dravinjski Vrh.
 • VERSKI TISK
  Na razpolago je Družina, Ognjišče, Mavrica, Misijonska obzorja, Brat Frančišek, ...
  Naročnike družine prosimo, da vzamejo tudi za nazaj, če niso pri maši.
  Odslej imajo vsi naročniki Družine in Ognjišča napisana imena. Vsak naročnik vzame svojega in sicer pri spovednicah. Prosta prodaja pa je v veži pod korom, poleg drugega tiska.