Svetnik in mučenec sv. Krištof, ki je zavetnik popotnikov in voznikov, je živel v tretjem stoletju po Kristusu.
Krištofova nedelja, nas vsako leto poveže v molitvi in prošnji k nebeškemu Očetu, da bi nas na priprošnjo sv. Krištofa varoval pri vseh vožnjah na vseh poteh našega življenja. Vozniki, pa tudi drugi, ob tej priložnosti namenimo svoj dar za nakup misijonskega vozila.
Ob koncu maše smo vozniki in vsa naša vozila prejeli blagoslov.