Na cvetno nedeljo 2.4.2023 ob 9.00 uri, je pred župniščem na Vidmu pri Ptuju potekal blagoslov presmecev, kjer je še posebej izstopalo 13. presmecev velikanov iz Kulturno turističnega društva Klopotec Soviče -Dravci. Za tem je sledil igrani Pasijonom po Marku, ki smo ga po nekaj letih spet uspeli odigrati na prostem. Same priprave in vaje za pasijon so se začele že mesec dni prej. Vseh skupaj nas je sodelovalo preko 100 udeležencev, z mešanim pevskim zborom pa preko 120. Bili smo sestavljeni iz treh generacij: otrok, birmancev - mladine in odraslih. Na pomoč so nam z velikim veseljem priskočili člani Kulturno turističnega društva Klopotec Soviče - Dravci, ki so nam zavzeto pomagali, kot rimski vojaki. Hvala patrom, da nas podpirajo, Občini Videm, Osnovni šoli Videm in podružnični Osnovni šoli Leskovec za izposojo odrov, Ivanu Viličnjaku, SIP TV-ju, Radiu Ognjišče za medijsko podporo, Blažu in Juretu Horvatu za ozvočenje, Heleni in Mitju Zamuda pri izdelavi dodatnih oblačil, patru Klemnu Slapšaku pri režiji, Anici Škvorc za kruh, vsem igralcem in soudeleženim, da ste žrtvovali čas in s svojimi talenti ter potrpežljivostjo in vztrajnostjo uspeli cvetno nedeljo narediti tako posebno. Bili ste enkratni. Hvala tudi vsem obiskovalcem, ki ste si pasijon ogledali in bili del Videmskega spektakla.

Vsem se iskreno zahvaljujem.

Režiser: Jožef Kozel


Pasijon po MATEJU

JEZUS: Janko Gabrovec

APOSTOLI:
PETER - Zamuda Mitja
JUDA IŠKARIOT - Andrej Forstnerič
JANEZ - Zal Hazenmali
JAKOB VELIKI - Tonček Horvat
FILIP - Vinko Petek
BARTOLOMEJ - Simon Zamuda
MATEJ - Stanko Prapotnik
TOMAŽ - Luka Sitar
JAKOB MLAJŠI - Tilen Sitar
SIMON GOREČNIK -  Vid Krajnc
ANDREJ - Tadej Šmigoc
JUDA TADEJ - Luka Furek
MARIJA Jezusova mati - Pia Krajnc
MARIJA MAGDALENA - Kaja Ciglar

VELIKI DUHOVNIKI: Srečko Bedrač, Tilen Bedrač, Miha Belšak, Žan Milošič

PILAT - Albin Habjanič

PILATOVA ŽENA - Taja Ozvaldič

DEKLI: Anica Škvorc, Renata Kozel

BARABA - Nik Panič

RAZBOJNIKA: Matija Pečnik, Lian Milošič

SIMON IZ CIRENE - Zal Hazenmali

VERONIKA - Nika Petek

JOŽEF IZ ARIMATEJE: Tadej Potočnik, pomočnik - Teo Zupanič

LJUDSTVO: Helena Zamuda, Anica Škvorc, Renata Kozel, Betka Strmšek, Tea Prapotnik, Neža Lenart, Taja Lozinšek, Špela Letonja, Julija Božičko, Nuša Godec, Nika Bračič, Nina Bračič, Ana Lia Šibila, Tia Rossi, Tjaša Ivančič, Sara Kraljevič, Urša Seka, Patricija Kovač, Katja Špurej, Nika Petek, Neli Bratušek

OTROCI: Neža Zamuda, Eva Medved, Zoja Spevan, Zoja Kolmančič, Neja Habjanič, Tobija Sečki, Luka Perger, Danijela Milošič

VOJSKA VELIKIH DUHOVNIKOV: Blaž Milošič, Luka Hebar, Miha Kandrič, Taj Rossi, Neo Flajs

RIMSKA VOJSKA:
KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO "KLOPOTEC" SOVIČE-DRAVCI: Stanko Vegan, Jože Strelec, Franc Vindiš, Mirko Rihtarič, Tone Vidovič, Zvonko Korpič

BRALKA - Klavdija Sečki

ŠEPETALKE: Evelin Kolednik, Iona Ratajc Potrč, Aneja Vidovič, Sara Božičko, Teja Kodrič

GARDEROBERKE: Pia Glonar, Sara Sečki, Klara Potočnik, Eva Vidovič Sitar, Eneja Kirič, Liza Bezjak Sitar, Lara Beranič, Evelina Šimenko, Ela Strelec, Katja Ovčar, Nika Ovčar, Ajda Drevenšek, Neža Lenart, Tia Maria Podpečan

VIZAŽISTKE: Rebeka Murkom, Tina Zemljak, Lucija Kmetec, Katarina Goričan

IZDELOVALCA OBLEK v letu 2023: Helena in Mitja Zamuda,

IZPOSOJA OBLEK PILAT IN PILATOVA ŽENA: Sabina Selinšek - POETOVIO LXIX, KPD Stoparce

PETE PESMI:
PRIHOD JEZUSA: OTROCI: Neža Zamuda, Eva Medved, Zoja Spevan, Zoja Kolmančič, Neja Habjanič, Tobija Sečki, Luka Perger, Danijela Milošič
OLJSKA GORA: MEŠANI PEVSKI ZBOR SVETEGA VIDA
PIE JESU: Pia Krajnc in Kaja Ciglar

TONSKI MOJSTER - Blaž Horvat

OZVOČENJE: Blaž Horvat in Jure Horvat

ODER: OBČINA VIDEM - OSNOVNA ŠOLA VIDEM, PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC

POSTAVITEV ODRA in SCENE: David Šimenko, Blaž Emeršič, Luka Pauman Medved Damjan, Tadej Furek, Andrej Kokol, Jure Letonja, Sara Vugrinec Indić, Tjaša Galinec, Jasna Lukačič, Peter Perger, Lara Vogrinec Vukadin, Jožef Kozel

DODELAVA KRIŽA - pater Klemen Slapšak

REŽISER - Jožef Kozel

POMOČNIK REŽISERJA - pater Klemen Slapšak

TAJNICA IN DESNA ROKA REŽIJE - Renata Kozel

POMOČNICA TAJNICE REŽIJE - Mateja Medved

SCENARIJ:
PREDELAVA SCENARIJA - Jožef Kozel

IZBOR GLASBE - Jožef Kozel

MEDIJI:
Ivan Viličnjak, Radio Ognjišče, SIP TV