Na cvetno nedeljo 9.4.2017, smo v župniji Svetega Vida v Vidmu pri Ptuju uprizorili igrani Kristusov pasijon na prostem. Sodelovalo je preko 100 igralcev, otroški zbor, Frančiškovi otroci, birmanci, mladina, del Frančiškove družine in zakonske skupine, Kulturno društvo Klopotec Soviče Dravci, pater Janez Ferlež in Simon Horvat z oslom, ki na koncu ni hotel sodelovati.


Vsem sodelujočim se zahvaljujem, da ste se odzvali povabilu in s tem soustvarili največji dogodek Videmske župnije. S tem smo naredili cvetno nedeljo in letošnje priprave na Veliko noč, lepe in doživete. Še enkrat hvala videmskim patrom, še posebej p. Janezu Ferležu, hvala tudi Jerneju Simoniču, Blažu Horvatu, Juliji Viličnjak, moji ženi Renati Kozel, vsem skupinam, posameznikom, občini Videm in OŠ Leskovec za odre, ter vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri izvedi tega. Vsem želim Veselo Alelujo in naj vam vstali Kristus podeli obilo milosti.

Režiser, Jožef Kozel

SODELUJOČI NA PASIONU:

JEZUS:  Rok Forstnerič

APOSTOLI: Simon/Peter - Zamuda Mitja, Jakob Veliki - Simonič Jernej, Janez – P. Janez Ferlež, Andrej - Simonič Stanko, Filip - Simonič Rok, Bartolomej - Škrila Joži, Matej - Prapotnik Stanko, Tomaž - Kokol Ivan, Jakob Mlajši - Burg Primož, Juda Tadej - Horvat Tonček, Simon Gorečnik - Škvorc Marijan, Juda Iškrjot - Forstnerič Andrej,

MARIJA: Špurej Aleksandra

MARIJA MAGDALENA: Milošič Eva

ŠALOMA: Širovnik Aleksandra

VERONIKA: Škvorc Klara

SIMON IZ CIRENE: Simonič Jernej

VELIKI DUHOVNIKI: Špurej Janez,  Jelen Mario

VOJSKA VELIKIH DUHOVNIKOV: Drevenšek Tim, Šprah Leon, Bigec Dominik, Mlakar Žan

DEKLA: Kozel Renata

PILAT IN NJEGOVA ŽENA: Bedrač Srečko in Kozel Tjaša

RIMSKA VOJSKA - KD KLOPOTEC SOVIČE DRAVCI: Vegan Stanko, Vegan Boris, Rihtarič Mirko, Korpič Zvonko, Vindiš Franc, Alt Jani, Kozel Bojan, Strelec Jože, Merc Bojan

STOTNIK: Vegan Stanko

RAZBOJNIKA: Lesjak Josh, Škrila David Matej

JOŽEF IZ ARIMATEJE: Škrila Joži

BARABA: Podgoršek Andrej

MOŠKI Z VRČEM: Vidovič Žmavc Matija

ŽENA Z ALABASTRNO POSODICO: Vaupotič Klara

LJUDSTVO
- BIRMANCI: Kokol Lea,Lesjak Manca, Vindiš Anže, Tetičkovič Melani, Vidovič Žmavc Matija, Horvat Renato, Svenšek Sara, Plohl Tara, Kodrič Cizerl Mila, Vaupotič Klara, Milošič Jan, Ludvik Plavec, Žunec Kozel Lana, Kmetec Peter, Kmetec Tjaša
- OTROŠKI ZBOR z vodjo Škvorc Moniko: Petek Nika, Vugrinec  Indjič Sara, Krajnc Pia
- FRANČIŠKOVI OTROCI: Medved Mark, Medved Miha, Medved Eva, Zamuda Simon, Zamuda Neža, Sečki Sara, Sečki Noe, Sečki Tobija, Simonič Vid, Strmšek Klara, Strmšek Izabela
- ODRASLI: Zamuda Helena, Medved Mateja, Prapotnik Teja, Strmšek Betka, Sečki Klavdija, Kozel Renata

BRALKA: Viličnjak Julija

KOSTUMOGRAFINJE: Sitar Sanja, Grgič Kaja, Medved Barbara, Habjanič Mia, Kolednik Nina

ŠEPETALKi: Grgič Kaja, Habjanič Mia

PETE PESMI:
Prihod Jezusa: otroški zbor svetega Vida in Frančiškovi otroci
Hvalnica: P. Ferlež Janez z apostoli
Oljska gora: Mešani cerkveni pevski zbor svetega Vida
Pie Jesu: Špurej Aleksandra, Širovnik Aleksandra, Milošič Eva

PRIPRAVA ODROV: Medved Damjan, Viličnjak Ivan, Kozel Jožef, Blaž Horvat

OZVOČENJE: Horvat Blaž, Viličnjak Julija

POSOJA ODROV: Občina Videm , OŠ Videm - OE Leskovec

LASTNIK OSLA: Horvat Simon

PRIKOLICA IN PREVOZI: ŠMIGOC, Forstnerič Andrej, Kersnik Jože, Občina Videm

ARANŽMA: Kolenko Micka

SCENARIJ, IZBOR GLASBE IN REŽIJA: Kozel Jožef

POMOČNIKA REŽISERJA: Simonič Jernej, P Janez Ferlež

TAJNICA IN DESNA ROKA REŽISERJA: Kozel Renata

MEDIJI: Mohrko Tatjana, SIP TV

Hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri nastanku in izvedbi igranega Kristusovega pasijona na prostem še posebej Videmskim patrom.